កំណត់ហេតុបណ្ដាញរូបភាព v2

February 18, 2023 By dguul 0

ដូចដែលខ្ញុំបានគំរាមពីរបីថ្ងៃមុនខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្តូរឡើងវិញនូវការរចនាគេហទំព័របន្តិច។ ខ្ញុំដឹងហើយថាមិនមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតត្រូវបានបន្ថែមនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តការរៀបចំជួរឈរទាំង 3 កាន់តែប្រសើរ។ សូមឱ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិត! ?

ភី។ ស៊ី។ ស៊ី មិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងមានការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យកំពុងកើតឡើងជាមួយនឹងកាបូបស្អាតដែលត្រូវបានឈ្នះ។ រង់ចាំមើល!